#StopMetPlastic #CleanSeas #StatiegeldAlliantie #WeTap


Minder zwerfafval geeft direct een betere leefomgeving voor alle dieren en de mensen. Verschillende organisaties werken hiervoor samen om dit te realiseren. U als gebruiker van de originele Blue Bottle en alle partners met de watertappunten werken hier indirect aan mee. Door op elke locatie samen te werken met de lokale of regionale overheid, het waterbedrijf, de afvalverwerker en organisaties voor toerisme, horeca en natuurbeheer worden totale kosten van dit project verdeeld over meerdere partijen.

Verlagen carbon footprint!

Mineraal-, of fleswater legt duizenden kilometers per vrachtwagen/trein en containerschip af voor het ergens in de koelkast staat. Alles bij elkaar een enorme belasting voor het milieu; van het oppompen van het water tot de productie van de waterflessen en het transport naar elke locatie ter wereld. En dan spreken we nog niet eens de schade aan milieu en dieren. 

Op Bonaire samen naar een Blue destination!

Veel locaties in het Caribisch gebied kennen geen statiegeldsysteem voor plastic flessen en met recycling is pas recent een start gemaakt. Veel plasic flessen komen daardoor nog in het huisvuil, de stortplaatsen of de natuur terecht. En aangezien deze met regelmaat vollopen is verbranden de enige wijze die men kent. Het terugdringen van het gebruik van plastic flessen geeft direct ook veel minder zwerfvuil in de natuur én het water.

Mee doen! of meer weten?

Neem contact op via: gratis drinkwater